Waarom is rouwen zo zwaar?

Rouw is een natuurlijke reactie op verlies en kan vele vormen aannemen, van de dood van een geliefde tot het verlies van een baan of relatie. Rouwen kan een pijnlijk en verwarrend proces zijn, waarbij mensen vaak worstelen met emoties zoals verdriet, woede, schuldgevoelens en verlies van interesse in de wereld om hen heen. Er is vaak een leven vóór en een leven ná de gebeurtenis waarom je rouwt. Dat alleen al geeft aan waarom het zo zwaar is: het vraagt aanpassingen van je op allerlei verschillende terreinen. Deze aanpassingen kosten tijd, energie en verlopen meestal niet in een voorspelbaar en rechtlijnig proces.

Vaak zie je dat je heen en weer beweegt tussen twee soorten gedrag die beiden bij rouw horen:

Herstelgericht gedrag en verliesgericht gedrag

Herstelgericht gedrag is gericht op het opbouwen van nieuwe relaties en het vinden van nieuwe betekenis in het leven na een verlies. Het doel is om de pijn van het verlies te verminderen en een gevoel van controle terug te krijgen over het leven.  Herstelgericht gedrag is bijvoorbeeld steun zoeken bij vrienden en familie, je aandacht richten op nieuwe hobby’s of interesses, of je inschrijven voor counseling om hen te helpen bij het beheersen van hun emoties. Ook ga je steeds meer een beeld vormen van je leven zonder het gene waar je om rouwt. Je creeërt nieuwe ervaringen en dus nieuwe herinneringen.

Verliesgericht gedrag richt zich daarentegen op het herdenken van de persoon of situatie die verloren is gegaan. Dit kan betekenen dat je je tijd besteedt aan het bezoeken van graven, het bekijken van foto’s of video’s, of het uiten van je emoties over het verlies of het luisteren van muziek. Het doel van verliesgericht gedrag is om de pijn van het verlies te verwerken en te leren leven met het gemis. Dit is dus ook heel belangrijk gedrag om het verlies te gaan verweven in je leven.

Het is belangrijk om op te merken dat er geen goed of fout is in de manier waarop je rouwt en dat iedereen zijn eigen weg vindt om het verlies te verwerken. Juist ook het heen en weer bewegen tussen die twee soorten processen kan verwarrend zijn: de ene dag ben je helemaal bezig met de toekomst en plan je leuke dingen, de volgende dag voel je je leeg en verdrietig en mis je hetgene waarom je rouwt tot in je tenen.

rouwarbeid

Dit proces kan eenzaam voelen en heel zwaar. Het aanpassen aan het verlies op alle terreinen in je leven kost veel energie. Ben je in de rouw? Probeer het zo te zien alsof je tijdelijk een extra baan of opleiding doet. Dan begrijp je wat beter waarom je zo moe bent en geef je jezelf hopelijk wat extra credits voor al die zware rouwarbeid dat je verzet!

Geef jezelf de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en schrik ook niet als dit wat langer duurt. Hier zijn geen regels voor. Het belangrijkste is, is dat je jezelf niks oplegt en zo veel mogelijk kunt doen waar je lichaam en geest op dat moment behoefte aan hebben. Zo ben jij zelf je beste bondgenoot in tijden van rouw.