Voor verwijzers

PTSS zelftest

voor verwijzers

Ben je een verwijzer en wil je een patiënt verwijzen naar onze praktijk? Welkom!

aanmelden

Patienten kunnen zich heel gemakkelijk via het contactformulier op onze contactpagina aanmelden. Ze ontvangen dan een mail met een link om de inschrijving compleet te maken. Hiervoor is een digitale verwijsbrief nodig! Dus bij grote voorkeur de verwijsbrief aan de patiënt zelf digitaal toesturen. 

wachttijd

Onze wachttijd is altijd actueel omdat deze dagelijks wordt bijgehouden, zie hier voor onze website. 

verwijsbrief

We zijn een praktijk voor de basis GGZ, dus de verwijsbrief dient daarop gericht te zijn. In de verwijsbrief moet tenminste staan:

  • De verwijzing betreft de BGGZ (basis GGZ). 
  • AGB-code van de verwijzer
  • Er is sprake van een (vermoeden van een) DSM 5 benoemde stoornis
  • Verwijsdatum (deze datum moet liggen vóór de datum van de intake)
  • Handtekening of stempeladres
  • Verzekerings en BSN gegevens patient
  • Dat er wordt verwezen voor behandeling (als er alleen staat ‘graag uw expertise of consultatie’ wordt de brief door de zorgverzekeraar afgekeurd)

Kosten en tarieven

Houdt er bij de verwijzing rekening mee dat wij contractvrij werken. Mocht de patiënt geen restitutiepolis hebben, dan betekent dit dat de patiënt een deel van de behandeling zelf moet betalen. Voor sommige patiënten is dit helaas onhaalbaar. Verwijs dan liever naar een praktijk die wel een contract heeft met de zorgverzekeraar van de patiënt.

terugrapportage

Als de patiënt daar toestemming geeft sturen wij altijd een aan- en afmeldbrief bij start en afsluiten van de behandeling. Zonodig nemen we tussendoor contact op om te overleggen. Je bent als verwijzer ook altijd welkom om even te mailen of bellen bij twijfel of voor consultatie. 

contact

Zoek je contact met de behandelaar van een patient die al bij ons in behandeling is? Zie hier voor de directe emailadressen van onze psychologen.
Voor andere of algemene vragen kun je mailen naar info@ontwikkelingcentraal.nl.