Hulp bij machtiging

Hulp bij aanvragen machtiging

Wij werken contractvrij. Dat betekent dat we met geen enkele zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten. 

Het kan zo zijn dat jouw zorgverzekeraar wil dat je eerst toestemming vraagt om met de behandeling bij Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal of Postpartum Centrum NL te mogen starten. 
Hiervoor worden vaak heel veel gegevens opgevraagd die je samen met je verwijsbrief en een machtigingsformulier moet inleveren bij je zorgverzekeraar. De wachttijd voor het geven van de toestemming verschilt per zorgverzekeraar. Pas na het verlenen van toestemming mag je starten met je behandeling en kun je dus pas daarna een vervolgafspraak inplannen. Tenminste, als je in aanmerking wilt komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. 

Let op: soms geldt dat je alleen toestemming hoeft te vragen voor een behandeling bij een instelling. Wij zijn geen instelling. Wij zijn een vrijgevestigde praktijk. Kijk dit dus goed na.

Vaak mag je wel op intake komen zonder toestemming. De intake is namelijk nodig om te bepalen of er een diagnose gesteld kan worden en welke zorg en in welke frequentie er nodig is. Dit alles schrijft je behandelaar na de intake op in het intakeverslag en behandelplan. Met dit intakeverslag en behandelplan wil de zorgverzekeraar vervolgens kunnen bepalen of ze vinden dat jij recht hebt op onze zorg.

Wij hebben onze verslagen, met de informatie die we nu hebben, op die manier aangepast, dat álle benodigde gegevens voor een machtiging hier in staan. Als het goed is volstaat het intakeverslag en behandelplan dus als document om de machtiging aan te vragen. Daarnaast wordt vaak gevraagd je verwijsbrief mee te sturen. Je kunt je intakeverslag en behandelplan via het portaal downloaden. Het staat je vrij om zelf bepaalde delen met een bewerkingsprogramma te censureren als je deze niet naar de zorgverzekeraar wilt sturen. Let op dat dan je geen gegevens censureert die vereist zijn voor de machtiging.  
Als je niet wilt dat de zorgverzekeraar op de hoogte is van bijvoorbeeld je diagnose, dan kun je helaas geen machtiging aanvragen. 

Woordenlijst:

  • AGB code instelling: Wij zijn geen instelling. Wij zijn een vrijgevestigde praktijk. De AGB code van onze praktijk staat onderaan het verslag en is 94062319. 
  • AGB code verwijzer: dit is de code waaronder de verwijzer, meestal je huisarts, geregistreerd staat.
  • ABG code regiebehandelaar: dit is de code waaronder je behandelaar, bij ons altijd een GZ-psycholoog, geregistreerd staat.
  • Functie regiebehandelaar: jouw regiebehandelaar heeft bij ons altijd als functie: GZ psycholoog
  • Zorgvraagtype: het type zorgzwaarte dat is ingeschat aan het begin van de behandeling. Jouw zorgvraagtype vind je onder het kopje ‘zorgvraagtype’ in je verslag.
Disclaimer: 
We hebben ons best gedaan om je met de informatie op deze pagina te helpen, maar het kan zijn dat de informatie onvolledig is of niet klopt. Alle zorgverzekeraars hanteren andere eisen, dus het is onmogelijk om hier een compleet beeld te geven. Aan de informatie op deze website kan daarom geen rechten ontleend worden en je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de machtiging en/ of het met toestemming aangaan van een behandeling én je blijft altijd zelf betalingsplichtig.