psycholoog cgt utrecht

Zoek je een psycholoog, gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie (CGT) in Utrecht Leidsche Rijn? Neem contact met ons op!

cognitieve gedragstherapie utrecht

Wat is CGT? Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten (cognities) en gedrag. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van 1. gedragstherapie en 2. cognitieve therapie.

gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van het gedrag. Hoe een mens handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe de persoon zich voelt. Als iemand geneigd is om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, dan zal spanning vaak in eerste instantie weliswaar afnemen, maar op de lange termijn juist eerder verergeren dan verminderen. In een gedragstherapeutische behandeling brengt de cliënt met de behandelaar eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin dat voorkomt in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om  beter passende gedragspatronen aan te leren voor die omstandigheden. Zowel het inventariseren van het gedrag waarvan de cliënt last heeft als het bedenken en voorbereiden van oefeningen met nieuw, beter passend gedrag gebeurt samen met de behandelaar.

cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat in op iemands gedachten en de emoties die door die gedachten beïnvloed worden. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt wordt en blijft gemakkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt de cliënt samen met de behandelaar of die wijze van denken wel helemaal klopt met de werkelijkheid. Wanneer blijkt dat iemand geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen wordt uitgezocht welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische, vaakpositievere gedachten maakt de behandelaar gebruik van specifieke cognitieve uitdaagtechnieken en huiswerkoefeningen. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.

cognitieve gedragstherapie cgt: een goede combinatie!

Cognitieve gedragstherapie beïnvloedt dus gedrag, gedachten en gevoel. Door anders tegen een situatie aan te kijken (gedachten) verandert het gevoel en het gedrag van iemand. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de behandelaar nauw met de cliënt samen om tot verbetering van de klachten te komen. De behandelaar sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij de problemen. Het is een actieve manier van behandelen; van de cliënt wordt een actieve bijdrage verwacht;  in de therapiesessies werken we met vragenlijsten en oefeningen. Daarnaast spreekt de behandelaar met de cliënt huiswerkopdrachten af om zelf buiten de sessies aan de problemen te werken.

Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij verschillende klachten en hulpvragen. Mensen melden zich bijvoorbeeld met de hulpvraag: heb ik een depressie? Heb ik een burn-out? Hoe komt ik van angst af? Hoe om te gaan met onzekerheid? In de intake kijken we dan of er sprake is van een diagnose en of cognitieve gedragstherapie kan helpen om de klachten op te lossen.

Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Heel vaak blijkt deze methode een zeer effectieve psychotherapie te zijn. Vaak is deze vorm van therapie effectiever gebleken dan medicijnen, vooral op de langere termijn. Vaak wordt het ook gecombineerd met andere vormen van therapie, zoals bijvoorbeeld EMDR (zie EMDR).

Wil je meer lezen over cognitieve gedragstherapie (CGT), kijk op de website van de vereniging voor cognitieve gedragstherapie www.vgct.nl 

Zoek je een psycholoog in Utrecht die cognitieve gedragstherapie (CGT) biedt? Alle psychologen bij Ontwikkeling Centraal zijn gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie.