EMDR psycholoog Utrecht

"EMDR werkt echt!"

Zoek je een EMDR therapeut in Utrecht? 
Al onze psychologen zijn certificeerde EMDR therapeuten.

Neem contact met ons op!

emdr therapeut utrecht:
wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.

Denk je dat EMDR iets voor jou kan zijn en zoek je een therapeut in Utrecht gespecialiseerd in EMDR? Bij Ontwikkeling Centraal werken ervaren en gecertificeerde EMDR-therapeuten. Check onze registraties op www.emdr.nl

kan emdr online worden gevolgd?

Ja, dat kan! We hebben hier inmiddels veel ervaring mee en hebben verschillende webinars van de Vereniging EMDR gevolgd om te leren hoe we dit op de best mogelijke manier kunnen uitvoeren. Dus ja: online EMDR therapie volgen kan veilig en effectief vanuit je eigen huis!

waarvoor EMDR?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Hoewel PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid.

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

wie mag Emdr geven?

In principe is het geven van EMDR geen beschermde verrichting. Oftewel: iedereen kan zich EMDR therapeut noemen. Kijk daarom altijd goed of jouw therapeut of psycholoog een gedegen en geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd. Álle psychologen bij Ontwikkeling Centraal hebben een geaccrediteerde opleiding tot EMDR therapeut gevolgd.

werkt emdr?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast? In het begin van de therapie zal de psycholoog die EMDR geeft uitgebreid aandacht besteden aan de oorzaak en achtergronden van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment noodzakelijk of nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.

EMDR wordt ingezet bij verschillende klachten en hulpvragen. Mensen melden zich bijvoorbeeld met de hulpvraag: heb ik PTSS? Heb ik een trauma? Hoe komt ik van nare herinneringen af? Hoe om te gaan met flashbacks? Maar ook bij een laag zelfbeeld, sociale angst, andere angsten zoals overgeefangst, bevallingstrauma, oorsuizen (tinnitus) of vliegangst kan EMDR worden ingezet. In de intake kijken we dan of er sprake is van een diagnose en of EMDR kan helpen om de klachten op te lossen. EMDR wordt soms ook gebruikt in combinatie met andere behandelmethoden, bijvoorbeeld in combinatie met cognitieve gedragstherapie of schematherapie.

hoe werk emdr?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDRprocedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

is emdr anders dan hypnose, is EMDR halal, mag EMDR als christen, behoud je de herinnering, blijf ik bij bewustzijn bij EMDR, kan ik na de EMDR gewoon naar huis?

Allemaal JA 🙂 Heb je nog meer, of specifieke vragen over EMDR of ben je benieuwd of wij je kunnen helpen, neem dan contact met ons op.

Bovenstaande informatie is gedeeltelijk afkomstig van de website: www.emdr.nl.

EMDR psycholoog