Veelgestelde vragen

waar moet mijn verwijsbrief aan voldoen?

Helaas wordt 50% van de verwijsbrieven afgekeurd omdat ze onvolledig zijn. Hierdoor moet je langer wachten op je intake. Zorg dus voor een goede verwijsbrief vóórdat je je inschrijft!

Op de verwijsbrief moet in ieder geval staan:

 • De verwijzing betreft de BGGZ (basis GGZ). Als er SGGZ op staat dan kun je hiermee niet in onze praktijk terecht. 
 • de AGB-code van de verwijzer 
 • dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM 5 benoemde stoornis (dus er moet bijvoorbeeld op staan: ‘vermoeden DSM 5 stoornis depressie’)
 • dat er wordt verwezen voor behandeling. Als er alleen staat ‘begeleiding’, ‘graag uw expertise’ etc, zonder ‘graag uw behandeling’, dan keurt de zorgverzekeraar dit af.
 •  verwijsdatum (deze datum moet liggen vóór de datum van de intake)
 • de verwijsbrief is maximaal 9 maanden oud
 • handtekening of stempel
 • jouw adres, verzekerings- en BSN gegevens

  Mist er iets of klopt het niet? Wacht met inschrijven. Vraag eerst je huisarts (telefonisch) om een aangepaste verwijsbrief en zorg dat deze het liefst digitaal krijgt. Dan kun je hem meteen uploaden in het inschrijfformulier. 

 • Helaas kunnen wij je niet op de wachtlijst plaatsen zonder goede verwijsbrief, dus mocht er iets niet aan kloppen halen we je van de wachtlijst. We zullen je vragen een nieuwe verwijsbrief op te vragen en je hiermee opnieuw in te schrijven.

wat moet ik meenemen naar de intake?

Als je die nog niet digitaal hebt aangeleverd: de verwijsbrief van de huisarts. Neem ook je identiteitsbewijs en je zorgpas mee.

Wordt mijn behandeling vergoed?

Dat hangt af van je zorgverzekeraar,  je polis, of je een verwijsbrief hebt en of er in de intake een diagnose gesteld kan worden die vergoed wordt door zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie hierover tarieven.

IS PSYCHOLOGIEPRAKTIJK ONTWIKKELING CENTRAAL (EN HET DAARBIJ HORENDE POSTPARTUM CENTRUM NL) EEN GOEDGEKEURDE PRAKTIJK?

Ja, de praktijk en alle regiebehandelaren beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en de regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd. Wij hanteren de maximum-tarieven zoals die door de Nederlandse zorgautoriteit zijn vastgesteld.

hoeveel sessies heb ik nodig?

Hoeveel sessies je nodig hebt wordt samen met je behandelaar in de intake vastgesteld. Meestal heb je tussen de 4 en 10 sessies nodig om voldoende inzicht in en grip op je klachten te krijgen om zelfstandig verder te gaan.

hoe ziet een behandeling bij jullie praktijk er uit?

Je kunt je aanmelden door het contactformulier in te vullen, zie hier. Hierna ontvang je een bevestigingsemail met praktijkinformatie en het verzoek je aanmelding definitief te maken door het aanmeldformulier in te vullen. Door het invullen van het aanmeldformulier word je automatisch op de wachtlijst geplaatst en wordt er per mail contact met je opgenomen als er een plek vrijkomt voor intake en behandeling. Check dus regelmatig je spam-box.

Tijdens de intake wordt, indien mogelijk, een diagnose gesteld en samen met jou een behandelplan gemaakt. Je weet dan hoe lang je ongeveer bezig zult zijn met de behandeling en welke behandeling wordt ingezet om je klachten te verlichten. Halverwege de behandeling houden we samen een evaluatie: Hoe vind je dat het gaat? Ben je tevreden? Wat is er nog nodig? Indien nodig stellen we het behandelplan bij. Aan het einde van het traject kijken we of de klachten voldoende zijn verminderd zodat je weer zelfstandig en op eigen kracht verder kunt.

We streven er naar een behandeling te bieden die licht en kort is waar dat kan, en lang en intensief wanneer nodig. Als blijkt dat je klachten te complex zijn voor een behandeling binnen de basis GGZ dan zullen we je in overleg doorverwijzen.

wat wordt er van mij verwacht?

We verwachten dat je goed gemotiveerd bent om aan de slag te gaan met je klachten. Dat betekent dat je er niet voor terugdeinst om goed naar jezelf, je gedachten en gedrag te kijken. Om tot duurzame verandering of verlichting van je klachten te komen is het nodig een proces aan te gaan. Omdat je dan allemaal dingen tegenkomt waar je je niet bewust van was, kan dat oncomfortabel aanvoelen. Natuurlijk steunen we je hierbij! Er is helaas geen quick-fix en we dragen geen oplossingen aan. Je zult echt zelf aan het werk moeten. Het is van belang dat je zelf aangeeft waar je je goed bij voelt en wat voor jou werkt of niet. Feedback ontvangen we graag! De behandeling geven we samen vorm. In overleg met je behandelaar kun je eventuele opdrachten voor thuis ter verdieping en reflectie krijgen.  Maar ook hier geldt: als dit niet bij je past, geef dit vooral aan.

welke diagnoses worden vergoed door de zorgverzekeraar?

Diagnoses zoals bijvoorbeeld PTSS, depressie (stemmingsstoornis), angst- en paniekstoornissen, en de somatische symptoomstoornis worden vergoed. Niet vergoed wordt: aanpassingsstoornis, slaapstoornis, levensfaseproblematiek, werkgerelateerde problematiek (burn-out), seksuele problemen, relatieproblemen, specifieke fobieën en preventieve zorg. Werkgevers zijn trouwens vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Werk je als zelfstandige? Dan zijn de kosten vaak aftrekbaar.
In de intake wordt door je behandelaar vastgesteld of en bij welke diagnose de klachten passend zijn. Mocht je van te voren twijfelen of je op de juiste plek bent bij Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal, neem gerust even contact op!