Veelgestelde vragen

is psychologiepraktijk ontwikkeling centraal een goedgekeurde praktijk?
Ja, de praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en de regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd. Wij hanteren de maximum-tarieven zoals die door de Nederlandse zorgautoriteit zijn vastgesteld.
wat moet ik meenemen naar het intakegesprek?
De verwijsbrief van de huisarts, je identiteitsbewijs en je zorgpas.
Welke diagnoses worden vergoed door de zorgverzekeraar?
Diagnoses zoals bijvoorbeeld PTSS, depressie (stemmingsstoornis), angst- en paniekstoornissen, en de somatische symptoomstoornis worden vergoed. Niet vergoed wordt: aanpassingsstoornis, slaapstoornis, levensfaseproblematiek, werkgerelateerde problematiek (burn-out), seksuele problemen, relatieproblemen, specifieke fobieën en preventieve zorg. Werkgevers zijn trouwens vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Werk je als zelfstandige? Dan zijn de kosten vaak aftrekbaar. In de intake wordt door je behandelaar vastgesteld of en bij welke diagnose de klachten passend zijn. Mocht je van te voren twijfelen of je op de juiste plek bent bij Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal, neem gerust even contact op!
Wat kost een behandeling?
Soms is het lastig om precies duidelijk te krijgen wat een behandeling aan kosten met zich mee zal brengen. Daarom wat rekenvoorbeelden waarmee het hopelijk inzichtelijker wordt wat je aan kosten kunt verwachten (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en het is belangrijk altijd bevestiging aan je zorgverzekeraar te vragen). In de intake wordt door je behandelaar vastgesteld welk behandeltraject passend is bij je klachten. Voorbeeld 1: Je hebt een zuivere restitutiepolis en volgt een intensief traject. Je ontvangt na afsluiting van het behandeltraject een factuur van €1356,25. De zorgverzekeraar vergoedt het gehele bedrag. Je eigen risico wordt in rekening gebracht mocht je deze nog niet (helemaal) hebben verbruikt. Voorbeeld 2: Je hebt een naturapolis en volgt een middel traject. Je ontvangt na afsluiting van het behandeltraject een factuur van € 864,92. Je zorgverzekeraar vergoedt 75% van de behandeling (75% * €864,92 = €648,69) en je betaalt zelf het restbedrag, dus €216,23. Je eigen risico wordt in rekening gebracht mocht je deze nog niet (helemaal) hebben verbruikt. Voorbeeld 3: Tijdens de intake blijkt dat de problematiek beter behandeld kan worden binnen de specialistische zorg (SGGZ). Je ontvangt een doorverwijzing en er wordt een ‘onvolledig behandeltraject’  gefactureerd. Je ontvangt een factuur van €207,19. Deze kun je indienen bij je zorgverzekeraar en deze vergoedt het percentage dat op je polis staat vermeld. Je eigen risico wordt in rekening gebracht mocht je deze nog niet (helemaal) hebben verbruikt. Voorbeeld 4: Tijdens of kort na het intakegesprek besluit je op eigen initiatief dat je afziet van de behandeling. Je ontvangt een factuur van €105,25,-. Deze kun je niet indienen bij je zorgverzekeraar en komt dus voor eigen rekening.