let op: de bekostiging van de ggz verandert

De overheid heeft besloten om de bekostiging van de GGZ per 1-1-22 te veranderen. Vanwege deze verandering zullen alle lopende behandelingen per 31-12-21 moeten worden gesloten en gedeclareerd. De behandelingen kunnen natuurlijk wel doorgaan in 2022, maar je ontvangt evengoed eind december 2021 een factuur, of het traject wordt gedeclareerd bij je zorgverzekeraar (afhankelijk van hoe je verzekerd bent, zie hieronder). Je eigen risico wordt aangesproken.
In januari 2022 wordt je behandeling dan vervolgd en de nieuwe bekostigingsregeling is van toepassing. Over het nieuwe kalenderjaar wordt je eigen risico weer aangesproken. Dit is een politiek besluit waar wij geen invloed op hebben, maar waar we je wel graag alvast over willen informeren.
Lees hier alles over de nieuwe regeling en wat dat voor jou betekent. 

VERGOEDE ZORG

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door je zorgverzekeraar heb je een verwijzing nodig van de huisarts voor de BGGZ. Ook moet er tijdens de intake door je behandelaar een diagnose gesteld kunnen worden die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 

contracten 
Ontwikkeling Centraal heeft in 2021 en 2022 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:
 
↠ Zilveren Kruis (en hun labels FBTO, De Friesland en Interpolis)
 a.s.r (en hun label Ditzo)
↠ DSW (en hun labels Stad Holland, In Twente)
 
Met andere zorgverzekeraars heeft de praktijk bewust géén contract afgesloten, maar dit hoeft geen probleem te zijn bij de vergoeding.
ALLE lopende trajecten worden per 31-12-21 gesloten i.v.m. de nieuwe bekostiging van de GGZ per 1-1-22. 
 
Wanneer we geen contract hebben afgesloten met jouw zorgverzekeraar (deze informatie is geldig tot 31-12-21):
↠ wordt de behandeling namelijk volledig vergoed als je een (zuivere) restitutiepolis hebt. LET OP Per 1-1-22 wijzigt bij een aantal zorgverzekeraars de restitutiepolis, zij vergoeden nu een lager bedrag. 
↠ als je een naturapolis hebt krijg je gemiddeld 75% van de kosten vergoed
↠ je eigen risico wordt altijd aangesproken voor een behandeling binnen de basis GGZ 
↠ het is altijd van belang om van te voren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar wordt vergoed. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. 
↠ als we géén contract hebben met jouw zorgverzekeraar ontvang je na afronding van het traject de factuur. Deze betaal eerst zelf aan de praktijk, hierna kun je deze bij je zorgverzekeraar indienen. 
↠ de betalingsvoorwaarden zijn hierop van toepassing.
↠ zie hieronder voor de tarieven per traject
 

Als je op de intake komt gaan we er vanuit dat je bekend bent met het vergoedingspercentage van jouw zorgverzekeraar en dat je akkoord gaat met de algemene- en betalingsvoorwaarden

Annemarie
Praktijkhouder

“De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en de regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd. Wij werken met erkende interventies en hanteren de tarieven zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld.”

Standaard prijslijst generalistische basis ggz 2021
vrijgevestigde praktijk

Trajecten

Tarief NZa *

Kort, tot 294 minuten (behandel- en administratietijd)

€ 522,13

Middel, tot 495 minuten (behandel- en administratietijd)

€ 885,01

Intensief, tot 750 minuten (behandel- en administratietijd)

€ 1.434,96

Onvolledig behandeltraject, tot 120 minuten**

€ 228,04

 

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Specialistische GGZ geïndiceerd is.

onvergoede zorg

Heb of wil je geen diagnose en wil je wel graag in behandeling komen? Dat kan! De behandeling wordt dan niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar en het traject komt dan voor eigen rekening. De tarieven staan hierboven vermeld in de prijslijst (conform de NZA tarieven). Het voordeel hiervan is dat je eigen risico niet wordt aangesproken.  Ook hoef je niet eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief. Je kunt direct een afspraak maken. Werkgevers zijn trouwens vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Werk je als zelfstandige? Dan zijn de kosten vaak aftrekbaar.

programma’s

We hebben een aantal exclusieve, super waardevolle programma’s ontwikkeld. Deze programma’s zijn uniek van opzet en worden heel erg gewaardeerd door onze clienten. 

Wil je weten wat je investering is voor een exclusief programma? Kijk bij programma’s.

stichting het vergeten kind

Volg je bij ons een traject? Dan help je mee om kwetsbare kinderen te beschermen.

Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal doneert namelijk een deel van de opbrengst van ieder traject aan Stichting Het Vergeten Kind. Met behulp van onze bijdrage ontvangen honderden kinderen per jaar een Heppie Box: een pakket vol aandacht en een lichtpuntje in moeilijke tijden.

Honderdduizend kinderen in Nederland voelen zich vergeten. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Stichting het Vergeten Kind zet zich in voor deze kwetsbare kinderen die voor velen onzichtbaar zijn. Door de impactvolle kinderprogramma’s kunnen kwetsbare kinderen weer even ‘gewoon’ kind zijn. Door plezier even al hun zorgen vergeten, op adem komen, spelen, vriendschappen sluiten, positieve herinneringen maken en meedoen. 

Bij Ontwikkeling Centraal help je dus niet alleen jezelf, maar ook een kwetsbaar kind. 

AFZEGGEN

Komt er iets tussen? Verzetten of afmelden van een afspraak kan per mail en kan kosteloos tot twee werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de afspraak.
Voor afspraken die later worden afgezegd, ontvang je een rekening van €85. Helaas geldt dit ongeacht de reden (dus ook bij bv. ziekte) i.v.m. de gereserveerde tijd en de gereserveerde praktijkruimte. 
Dit wordt niet vergoed door de verzekering. 
Bij een te late afmelding (bij bijvoorbeeld covid-gerelateerde klachten) wordt je altijd de optie aangeboden om te beeldbellen. Wil of kan je hiervan geen gebruik maken dat wordt de gereserveerde tijd verrekend.