Vergoedingen en tarieven 

VERGOEDE ZORG

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door je zorgverzekeraar heb je een verwijzing nodig van de huisarts voor de BGGZ. Ook moet er tijdens de intake door je behandelaar een diagnose gesteld kunnen worden die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hoeveel er vervolgens wordt vergoed, hang af van waar je verzekerd bent. Lees hieronder hoe het werkt.

contracten 

Hoewel psychologische zorg in het basispakket van de zorgverzekering zit is het niet vanzelfsprekend dat de zorg bij ons volledig vergoed wordt. Dit hangt namelijk af van waar je verzekerd bent. 

Ontwikkeling Centraal heeft in 2022 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

↠ Zilveren Kruis (en hun labels FBTO, De Friesland en Interpolis)
↠ a.s.r (en hun label Ditzo)
↠ DSW (en hun labels Stad Holland, In Twente)
 
Bij je verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars? Wij declareren direct aan jouw zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt met je verrekend.
 

Ben je verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Wij declareren aan jou. Je ontvangt een digitale factuur van Infomedics en je dient zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar. Lees er hier meer over. De vergoeding die je krijgt hangt af van het soort polis dat je hebt afgesloten. Aanvullende verzekeringen hebben geen invloed op de hoogte van de vergoeding. Je eigen risico wordt met je verrekend. Verder geldt dat:

↠ als je een zuivere restitutiepolis hebt wordt de behandeling volledig vergoed. Check goed of je restitutiepolis zuiver is, want per 2022 heeft een aantal zorgverzekeraars de voorwaarden van hun restitutiepolis veranderd. 
↠ als je een naturapolis hebt krijg je gemiddeld 60-80% van de kosten vergoed
↠ je eigen risico wordt altijd aangesproken voor een behandeling binnen de basis GGZ 
↠ het is altijd van belang om van te voren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar wordt vergoed. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. 
↠ als we géén contract hebben met jouw zorgverzekeraar ontvang je maandelijks van Infomedics een digitale factuur voor de consulten van die maand. Deze betaal je zelf aan de praktijk, eventueel kun je deze bij je zorgverzekeraar indienen. 
↠ zie hieronder voor de tarieven voor de meest voorkomende consulten. Voor een volledig overzicht kijk hier. Een gemiddelde behandeling bestaat uit ongeveer 6-10 consulten, waarvan meestal minimaal twee diagnostiekconsulten.
↠ zie hier voor een voorbeeld van de te verwachten kosten.
 

Als je op de intake komt gaan we er vanuit dat je jezelf hebt geïnformeerd over het vergoedingspercentage van jouw zorgverzekeraar en dat je akkoord gaat met de algemene- en betalingsvoorwaarden

Annemarie
Praktijkhouder

“De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en de regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd. Wij werken met erkende interventies en hanteren de tarieven zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld.”

Standaard prijslijst generalistische basis ggz 2022
vrijgevestigde praktijk

Consulten

Tarief NZa *

Diagnostiek 60 minuten**

€ 163,27

Behandeling 60 minuten***

€ 143,71

Intercollegiaal overleg 5 min.****

€ 22,18

Intercollegiaal overleg 15 min.

€ 67,62

E-health 5 min. *****

€ 27,91

E-health 15 min. 

€ 49,89

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt in rekening gebracht bij de intake, eventueel evaluatie en afsluitend consult
*** Wordt in rekening gebracht bij behandelconsulten
**** Soms is het nodig om te overleggen met collega’s over je behandeling. Daar worden kosten voor in rekening gebracht. Je wordt hiervan voorafgaand aan het overleg door je behandelaar op de hoogte gesteld.
***** Wordt in rekening gebracht bij inhoudelijk contact met je behandelaar via de mail, chat of telefoon. Als er meerdere contacten op een dag zijn, worden de minuten bij elkaar opgeteld en als één contact geregistreerd.

We gaan bij de declaratie uit van de tijd die voor je gereserveerd is, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

onvergoede zorg

Heb of wil je geen diagnose en wil je wel graag in behandeling komen? Dat kan! De behandeling wordt dan niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar en het traject komt dan voor eigen rekening. De tarieven staan hierboven vermeld in de prijslijst (conform de NZA tarieven). Het voordeel hiervan is dat je eigen risico niet wordt aangesproken.  Ook hoef je niet eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief. Je kunt direct een afspraak maken. Werkgevers zijn trouwens vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Werk je als zelfstandige? Dan zijn de kosten vaak aftrekbaar.

stichting het vergeten kind

Ben je bij ons in behandeling? Dan help je mee om kwetsbare kinderen te beschermen.

Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal doneert namelijk een deel van de opbrengst van ieder traject aan Stichting Het Vergeten Kind. Met behulp van onze bijdrage ontvangen honderden kinderen per jaar een Heppie Box: een pakket vol aandacht en een lichtpuntje in moeilijke tijden.

Honderdduizend kinderen in Nederland voelen zich vergeten. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Stichting het Vergeten Kind zet zich in voor deze kwetsbare kinderen die voor velen onzichtbaar zijn. Door de impactvolle kinderprogramma’s kunnen kwetsbare kinderen weer even ‘gewoon’ kind zijn. Door plezier even al hun zorgen vergeten, op adem komen, spelen, vriendschappen sluiten, positieve herinneringen maken en meedoen. 

Bij Ontwikkeling Centraal help je dus niet alleen jezelf, maar ook een kwetsbaar kind. 

AFZEGGEN

Komt er iets tussen? Verzetten of afmelden van een afspraak kan per mail en kan kosteloos tot twee werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de afspraak.
Voor afspraken die later worden afgezegd, ontvang je een rekening van €85. Helaas geldt dit ongeacht de reden (dus ook bij bv. ziekte) i.v.m. de gereserveerde tijd en de gereserveerde praktijkruimte. 
Dit wordt niet vergoed door de verzekering. 
Bij een te late afmelding (bij bijvoorbeeld covid-gerelateerde klachten) wordt je altijd de optie aangeboden om te beeldbellen. Wil of kan je hiervan geen gebruik maken dat wordt de gereserveerde tijd verrekend.