Privacy en data

Om je gegevens goed te beschermen leven wij de regels na die zijn vast gelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

informatieplicht

Je wordt door de psycholoog van tevoren geïnformeerd over wat je te wachten staat, over je rechten en over de kosten.

geheimhouding

Ontwikkeling Centraal gaat zorgvuldig met je gegevens om. Psychologen zijn verplicht tot geheimhouding; alles wat je als cliënt vertelt valt onder het beroepsgeheim en alle gegevens behandelen wij vertrouwelijk. Zonder je toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt. Uitzonderingen hierop kunnen zijn de huisarts en je zorgverzekeraar. Bij aanvang van de behandeling geef je aan of je toestemming geeft voor informatie-uitwisseling met de huisarts. Ten aanzien van de zorgverzekeraar kan je eventueel middels een privacyverklaring aangeven dat je bezwaar hebt tegen het verstrekken van informatie die herleidbaar is tot de diagnose.

dossiervoering

Wij registreren alle gegevens die noodzakelijk zijn om goede psychologische zorg te verlenen in een elektronisch registratiesysteem. Ons elektronisch registratiesysteem is volledig NEN7510 gecertificeerd (conform de hoogste veiligheidseisen).
Wij bewaren je dossier maximaal vijftien jaar na beëindiging van de behandeling. Je hebt altijd het recht om je eigen dossier in te zien. Dit kan schriftelijk worden aangevraagd. Je mag iets toevoegen aan je dossier, maar er niets uithalen. Na afloop van de bewaartermijn wordt je dossier vernietigd. Je hebt het recht om je dossier eerder te laten vernietigen of om het langer dan vijftien jaar te bewaren, ook hiervoor kan een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door je zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om:

 • Jouw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen.
 • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.
 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Stuur ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om jouw gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt jouw toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
privacyregelement

Het privacyreglement is onderdeel van onze privacy policy en is hier in te zien.