Privacy en data

Om je gegevens goed te beschermen leven wij de regels na die zijn vast gelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Informatieplicht
Je wordt door de psycholoog van tevoren geïnformeerd over wat je te wachten staat, over je rechten en over de kosten.
GEheimhouding
Ontwikkeling Centraal gaat zorgvuldig met je gegevens om. Psychologen zijn verplicht tot geheimhouding; alles wat je als cliënt vertelt valt onder het beroepsgeheim en alle gegevens behandelen wij vertrouwelijk. Zonder je toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt. Uitzonderingen hierop kunnen zijn de huisarts en je zorgverzekeraar. Bij aanvang van de behandeling geef je aan of je toestemming geeft voor informatie-uitwisseling met de huisarts. Ten aanzien van de zorgverzekeraar kan je eventueel middels een privacyverklaring aangeven dat je bezwaar hebt tegen het verstrekken van informatie die herleidbaar is tot de diagnose.
DOssiervoering
Wij registreren alle gegevens die noodzakelijk zijn om goede psychologische zorg te verlenen in een elektronisch registratiesysteem. Ons elektronisch registratiesysteem is volledig NEN7510 gecertificeerd (conform de hoogste veiligheidseisen). Wij bewaren je dossier maximaal vijftien jaar na beëindiging van de behandeling. Je hebt altijd het recht om je eigen dossier in te zien. Dit kan schriftelijk worden aangevraagd. Je mag iets toevoegen aan je dossier, maar er niets uithalen. Na afloop van de bewaartermijn wordt je dossier vernietigd. Je hebt het recht om je dossier eerder te laten vernietigen of om het langer dan vijftien jaar te bewaren, ook hiervoor kan een schriftelijk verzoek worden ingediend.
Privacyregelement
Het privacyreglement is onderdeel van onze privacy policy en is hier in te zien.