VERGOEDE ZORG

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door je zorgverzekeraar heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Ook moet er tijdens de intake door je behandelaar een diagnose gesteld kunnen worden die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 

CONTRACTen

Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal gelooft in vrije keuze en vindt dat de invloed van de meeste zorgverzekeraars op de behandeling te groot is. Daarom heeft de praktijk in 2019 alleen contracten afgesloten met zorgverzekeraars die daar meer vrijheid in bieden, namelijk Zilveren Kruis (daaronder vallen ook Avéro, FBTO, De Friesland, Prolife, OZF, Interpolis), a.s.r (De Amersfoortse, Ditzo en Aevitae) en DSW (Stad Holland, In Twente). Met andere zorgverzekeraars heeft de praktijk bewust géén contract afgesloten, maar dit hoeft geen probleem te zijn bij de vergoeding.

Wanneer we geen contract hebben afgesloten met jouw zorgverzekeraar wordt de behandeling volledig vergoed als je een (zuivere) restitutiepolis hebt, met uitzondering van je eigen risico (dit betaal je altijd voor een behandeling binnen de basis GGZ). Heb je een naturapolis, dan krijg je gemiddeld 75% van de kosten vergoed. Het is altijd van belang om van te voren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar wordt vergoed. De factuur van de behandelingen bij Ontwikkeling Centraal betaal je dan eerst zelf, hierna kun je deze bij je zorgverzekeraar indienen.  De betalingsvoorwaarden zijn hierop van toepassing.

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en de behandelaren zijn BIG-geregistreerd. Wij hanteren de maximum-tarieven zoals die door de Nederlandse zorgautoriteit zijn vastgesteld.

Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ 2019
TrajectenMaximumtarief NZa *
Kort, tot 294 minuten (behandel- en administratietijd)€ 507,62
Middel, tot 495 minuten (behandel- en administratietijd)€ 864,92
Intensief, tot 750 minuten (behandel- en administratietijd)€ 1.356,25
Onvolledig behandeltraject, tot 120 minuten**€ 207,19
OVP (onverzekerd product)/ losse sessie, 45 minuten€ 105,25

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Specialistische GGZ geïndiceerd is. 

ONVERGOEDE ZORG

Heb of wil je geen diagnose en wil je wel graag in behandeling komen? Of heb je behoefte aan wat losse gesprekken? Dat kan! De behandeling wordt dan niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar en de sessies komen voor eigen rekening. Een sessie van 45 minuten kost        € 105,25 (conform NZA tarief). Het voordeel hiervan is dat je eigen risico niet wordt aangesproken.  Ook hoef je niet eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief. Je kunt direct een afspraak maken. Werkgevers zijn trouwens vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Werk je als zelfstandige? Dan zijn de kosten vaak aftrekbaar.

AFZEGGEN

Komt er iets tussen? Verzetten of afmelden van een afspraak kan per mail en kan kosteloos tot twee werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de afspraak. Voor afspraken die later worden afgezegd, ontvang je een rekening van €75. Helaas geldt dit ongeacht de reden (dus ook bij bv. ziekte) i.v.m. de gereserveerde tijd. Dit wordt niet vergoed door de verzekering. Voor het niet verschijnen op een ingeplande afspraak wordt het gehele sessietarief in rekening gebracht; je ontvangt dan een rekening van €105,25.